Facebook
 
Twitter
 
LinkedIn
 
YouTube
© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn eigendom van Thermo Fisher Scientific en haar dochterondernemingen, tenzij anders vermeld. We maken hierbij bekend dat deze e-mailcommunicatie voor commerciële doeleinden is.

Thermo Fisher Scientific Inc. en, indien van toepassing, haar dochterondernemingen verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is in ons Privacy Informatiecentrum. Mocht u opmerkingen of vragen hebben met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via data.privacy@thermofisher.com 

Schrijf u uit als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
 
Thermo Fisher Diagnostics B.V.
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
www.thermoscientific.com
Thermo Fisher Scientific